Hieronder staan de 10 meest voorkomende blessures aan de voet. Heeft u een van deze klacht dan helpen wij u graag bij Podotherapie Nijmegen & Oud - West.

 

1. Fascïitis plantaris / peesplaat irritatie : Fasciïtis plantaris is een zeer frequent voorkomende voetklacht, veelal bij hardlopers, lastdragend werk, obesitas of tijdelijk toegenomen gewicht ten gevolge van zwangerschap. Een fasciïtis plantaris start met een overbelasting, welke haarscheurtjes in de fascia veroorzaakt. Genezing ‘s nachts veroorzaakt daaropvolgend verkleving, welke weer in cyclus gevolgd wordt door haarscheurtjes na belasting. mensen omschrijven de klacht vaak als hielpijn , irritatie peesplaat , stekende voetzool. Het wordt snel verward met de klacht hielspoor , maar bij een hielspoor gaat echt om een callusvorming/osteofyt vorming onder het hielbeen. 

 

2. Pes planus/pes planovalgus/pes valgus : De pes (plano) valgus is de bekende ‘doorgezakte’ voet. Kenmerkend is de lage voetboog welke in sommige gevallen grondcontact maakt. Dit voettype laat vaak een valgusstand van de calcaneus en mediotarsus zien. De pes (plano) valgus kan zich op diverse manieren ontwikkelen; het kan erfelijk zijn, ontstaan na zwangerschap, ontwikkelen bij insufficiëntie van spieren etcetera. Bij kinderen geldt dat tot ongeveer een leeftijd van 12 jaar een pes (plano) valgus tot op zekere hoogte fysiologisch is. Men dient alert te zijn wanneer er sprake is van klachten en te bepalen of er sprake is van tarsale coalitie.

 

3. Hielspoor: Een hielspoor, ook wel spina calcaneï genaamd, is een botuitwas dat zich plantair van de calcaneus heeft gevormd. Het hielspoor zelf veroorzaakt normaliter geen pijn. Er zijn talloze mensen die met een hielspoor rondlopen maar hier geen klachten van hebben. Men heeft pas last van hielspoor als het weefsel en botvlies er omheen ontstoken raken.

 

4.  Morbus Server : Apophysitis calcaneï, ook wel Morbus Sever genoemd, is een ontsteking van de apophyse van de calcaneus. Deze aandoening komt voor bij kinderen tussen de 8 en 13 jaar, meer bij jongens dan bij meisjes. Er komen bij belasting van de calcaneus onregelmatigheden in de nog niet volgroeide apophyse voor. De klachten worden veroorzaakt door trauma/letsel, overgewicht, op blote voeten lopen, grote lichamelijke belasting bij sporten als voetbal, basketbal, hockey en tennis. Daarnaast kunnen een afwijkende voetfunctie en calcaneusstand vergrote trekkrachten aan het hielbeen geven, waardoor hielpijn wordt veroorzaakt.

 

5. Metatarsalgie : Metatarsalgie is geen diagnose, maar beschrijft een symptoom. Onder deze algemene benaming vallen allerlei klachten ter hoogte van de voorvoet/middenvoetsbeentjes. Primair begint het vaak door een dysbalans in het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid in de voorvoet. Secundair is er soms een andere afwijking aanwezig zoals reumatoïde artritis. Meestal is het insufficiënt worden van het mediale longitudinale lengtegewelf de oorzaak. Naast pijn ontstaat er vaak eeltvorming onder de voorvoet en is er op langere termijn sprake van scheurtjes in het gewrichtskapsel van een MTP-gewricht. Metatarsalgie komt vaker bij vrouwen voor.

 

6. Achillodynie : Achillodynie is een overbelastingsletsel en is veel voorkomend bij hardlopers of bij sporten waarin lopen een onderdeel is. Diverse oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan achillodynie. Dit zijn onder andere een verminderde vascularisatie van de achillespees, gestoorde biomechanica van de onderste extremiteit, hypermobiliteit van het onderste spronggewricht, dorsaalflexiebeperking van het bovenste sprong gewricht, pes cavus voettype, schoeisel en loopondergrond.

 

7. Hallux abducto valgus : Bij een hallux valgus ontstaat er een verandering in de functie van het MTP-1 gewricht. Door erosie verdwijnt er steeds meer kraakbeen. Hier worden osteofyten gevormd, waardoor de gewrichtsruimte nauwer wordt. Het gevolg hiervan is een bewegingsbeperking van het MTP-1 gewricht. Daarnaast zal de osteofytvorming leiden tot het geleidelijk ontstaan van een bunion ter hoogte van MTP-1 en scheefstand van de hallux, welke in een later stadium kan leiden tot een afwijkende functie van de m. flexor hallucis longus, wat de scheefstand versterkt. Dit kan klachten geven bij het kopen en dragen van schoeisel, maar ook algehele functie- en bewegingsverandering van de voet, vooral in de 2e en 3e teen veroorzaken. Bij de ontwikkeling van de hallux valgus speelt erfelijkheid vaak een rol.

 

8. Mortonse neuralgie : Mortonse neuralgie is een veel geziene klacht binnen de podotherapie. Door een verdikking van de takjes van de nn. plantaris lateralis en medialis ter hoogte van het metatarsophalangeale gewricht tussen 2 en 3 of juist tussen 3 en 4, ontstaat een compressie op de nervus. Door deze compressie ontstaat er een irritatie welke een brandend en stekend gevoel veroorzaakt tijdens het gaan. Mortons neuralgie komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor. Veel geziene oorzaken zijn overbelasting van de voorvoet, een hallux valgus, een afwijkend looppatroon en het dragen van verkeerd schoeisel.

 

9. Lage rugklachten : Lage rugpijn is een veel voorkomende klacht. Lage rugpijn die langer dan 3 maanden aanhoudt wordt chronische rugpijn genoemd. Wanneer er geen sprake is van een aantoonbare ziekte of beschadiging die de pijn veroorzaakt, zoals bij een hernia, is er sprake van aspecifieke lage rugpijn. De lage rugpijn kan mogelijk veroorzaakt worden door een stands- of functie afwijking in de onderste extremiteit. Deze standsen/of functie afwijkingen kunnen oorzakelijk zijn voor bijvoorbeeld een scheefstand of rotatie in de lage rug, welke klachten kan veroorzaken.

 

10. Capsulitis MTP-gewricht : Elk gewricht is omgeven door een stevig gewrichtskapsel welke de botten bij elkaar houdt en aan zijn binnenzijde wordt bekleed door een slijmvlieslaag. In dit kapsel zitten veel bloedvaten om de slijmvlieslaag te voeden. Verder zitten er in het kapsel veel zenuwen met daarin kleine sensoren om zaken als spanning op het gewricht te meten. De pijn van het gewricht komt vanuit het gewrichtskapsel. Dit is een ontsteking waar normaliter geen sprake is van aanwezigheid van bacteriën of virussen en wordt ook wel een steriele ontsteking genoemd.

 

Achtervoet klachten:  Hieronder staan de meest genoemde achtervoet klachten opgesomd. De podotherapeut kan u meer informeren over deze klachten. En tijdens het eerste onderzoek zal de mogelijk differentiaal diagnose uitgelegd worden.

 • Morbus Sever
 • Bursitis calcanei plantaris 
 • Bursitis retrocalcaneale 
 • Bursitis subcutane achillei 
 • Calcaneusfractuur 
 • Compressie-neuropathie van de n. peroneus superfiscialis 
 • Exostosen/osteofyten 
 • Fasciïtis plantaris 
 • Ganglion
 • Haglund exostose 
 • Hielspoor 
 • Pes cavus/pes cavo varus 
 • Pes planus/pes planovalgus/pes valgus
 • Plantair hielpijn syndroom 
 • Calcaneovalgus i.c.m. standsverandering voet/been 
 • Calcaneovarus i.c.m. standsverandering voet/been

Voorvoet klachten:  Hieronder staan de meest genoemde voorvoet klachten opgesomd:

 • Capsulitis MTP-gewricht 
 • Doorgezakte voorvoet/pes transversus 
 • Hallux abducto valgus 
 • Hallux limitus/hallux rigidus 
 • Insertietendopathie/tendinitis van musculi metatarsus 
 • Joplin’s neuroma 
 • Marsfractuur 
 • Metatarsalgie 
 • Mortonse neuralgie 
 • Neurinoom 
 • Sesamoïde osteochondrosis 
 • Sesamoïditis 
 • Spreidplatvoet 
 • Stands- en functie-afwijkingen van de 1ste straal 
 • Tailors bunion 

Middenvoet klachten: Hieronder worden de middenvoet klachten opgesomd

 • Accessoir os naviculare syndroom 
 • fasciiitis plantaris
 • Arthritis/artrhosis van de midtarsale gewrichten 
 • Compressie-neuropathie van de n. peroneus profundus 
 • Compressie-neuropathie van de nn. plantaris medialis en lateralis 
 • Insertietendopathie overige spieren van de metatarsus 
 • Midtarsale surmenage van de plantaire ligamenten
 • Morbus Ledderhose 

Enkel en onderbeen klachten: Hieronder worden veel voorkomende enkel en onderbeen klachten opgesomd:

 • Achillodynie 
 • Arthrosis in het bovenste spronggewricht 
 • Compressie-neuropathie  n. peroneus communis 
 • Eversietrauma 
 • Insertietendopathie van de pes anserinus 
 • Instabiliteit van de enkel 
 • Inversietrauma
 • Loge syndroom/compartimentsyndroom
 • Sinus tarsi syndroom 
 • Tarsaal tunnel syndroom 
 • Tendinitis/tenosynoviïtis van de m. peroneus brevis 
 • Tendinitis/tenosynoviïtis van de m. tibialis anterior 
 • Tendinitis/tenosynoviïtis van de m tibialis posterior 
 • Tibiaal stress syndroom 
 • Verminderde dorsaalflexie bovenste spronggewricht

Algemene informatie

Hieronder kunt u bestanden downloaden waarin informatie staat over :

 1. pijn aan de voet/ algemeen
 2. kindervoet
 3. sportblessure
 4. reumatische voet
 5. diabetische voet
Download
Weet wat u doet bij pijn aan de voet
Algemene info
folder-algemeen-2012-def.pdf
Adobe Acrobat document 264.5 KB
Download
Weet wat u doet bij pijn aan de kinder voet
Algemene informatie over de kindervoet
folder-kinderen-2012-def.pdf
Adobe Acrobat document 247.7 KB
Download
Weet wat u doet bij een sport blessure
info over een sport blessure
folder-sport-2012-def.pdf
Adobe Acrobat document 283.0 KB
Download
De reuma voet
info over de Reuma voet
folder-reuma-2012-def.pdf
Adobe Acrobat document 300.8 KB
Download
Diabetes voet
info over de Diabetes voet
folder-diabetes-2012-def.pdf
Adobe Acrobat document 223.5 KB